Krst knihy Supertelo

Dňa 14.12.2017 o 15.00 hod. sa v bratislavskom Martinuse uskutočnil krst knihy SUPERTELO, v ktorej autori Tina a Vlado Zlatošovci učia ľudí, ako sa o seba správne starať podľa svojich možností a životných podmienok, s rešpektovaním povinností a záľub. Kniha je komplexným návodom na pochopenie, ako funguje naše telo od biochémie, cez psychológiu až po cvičenie. Vďaka získaným informáciám by čitatelia mali byť schopní v pohodlí domova efektívne cvičiť aj bez pomôcok, variť zdravo s jednoduchými ingredienciami, zaviesť do svojho života pozitívne zmeny, ktoré výrazne ovplyvnia ich zdravie, doplniť si pohár energie a zlepšiť si kvalitu života. Kniha bola pokrstená Monikou Hilmerovou zlatým prachom, ktorý symbolizuje jemnosť a nežnosť (a zároveň aj nežnú polovičku autorskej dvojice) a Jarom Bekrom železnými pilinami, ktoré symbolizujú drsnosť a drinu (a zároveň muža v autorskej dvojici). Krst moderovala Soňa Müllerová.