Andrea Tornielli

Vatikanista a novinár denníka La Stampa a webovej stránky Vatican Insider. Spolupracuje s niekoľkými talianskymi a medzinárodnými časopismi. Je autorom početných publikácií, medzi inými pápežovho prvého životopisu František. Pápež chudobných, preloženého do 16 jazykov. Vo vydavateľstve Fortuna Libri vyšla v slovenskom preklade jeho kniha Perly a perličky pápeža Františka, bestseller s anekdotami a zaujímavosťami z každodenného pápežovho života.

Čítať ďalej →

Sylvia Dayová

Sylvia Dayová je autorka medzinárodných bestsellerov, ktoré sa pravidelne umiestňujú na prvých priečkach denníka New York Times. V jej pestrom životopise nájdeme povolania ako zamestnankyňa zábavného parku, ale aj tlmočníčka z ruštiny a vyšetrovateľka pre Americkú vojenskú informačnú službu. Dnes sa už venuje len písaniu. Jej príbehy boli preložené do ruštiny, japončiny, portugalčiny, nemčiny, češtiny, taliančiny a thajčiny.

Čítať ďalej →

Mária Tóthová Šimčáková

Mgr. Mária Tóthová Šimčáková je úspešná detská psychologička. Práci s deťmi sa venuje už 24 rokov, pričom vyše 14 rokov pôsobila ako školská psychologička v základnej škole a gymnáziu v Bratislave. Pracuje s deťmi s rôznymi problémami, s celými rodinami, s učiteľmi a so školskými kolektívmi.

Čítať ďalej →

Catherine McKenzieová

Catherine McKenzieová sa narodila a vyrástla v kanadskom Montreale, kde v súčasnosti pracuje ako právnička. Zároveň vyučuje na právnickej fakulte McGillovej univerzity. Napísala štyri romány, ktoré sa stali medzinárodnými bestsellermi.

Čítať ďalej →

Romain Puértolas

Romain Puértolas sa narodil v prvý zimný deň v Montpellieri roku 1975. Uvedomoval si, že život je príliš krátky, preto sa rozhodol žiť viac životov naraz. Pracoval ako tlmočník a prekladateľ, skladateľ, dídžej, učil jazyky, čistil automaty na mince, pracoval ako stevard v niekoľkých leteckých spoločnostiach a poručík v policajnom zbore.

Čítať ďalej →

Mark B. Mills

Mark B. Mills je britský spisovateľ a filmový scenárista. Narodil sa v Ženeve, vyrastal v južnom Anglicku, študoval všeobecné dejiny a dejiny umenia na Cambridgeskej univerzite. Po štúdiách strávil niekoľko rokov v Taliansku, ktoré sa na nejaký čas stalo jeho prechodným domovom. Dnes žije s manželkou a dvoma deťmi v Oxforde.

Čítať ďalej →

Katarína Nádaská

PhDr. Katarína Nádaská, PhD. v roku 1993 skončila štúdium na FF UK v Bratislave (etnológia – história – religionistika). V roku 1997 obhájila titul PhD. Od roku 1993 do roku 2011 pôsobila ako vedecko-výskumná pracovníčka na FF UK, prednášala na UCM Trnava, UKF Nitra, FF UK Praha.

Čítať ďalej →