Sprievodca detskými chorobami

Tentoraz si pre vás naše vydavateľstvo pripravilo novinku, ktorá by mala prispieť nielen k správnej starostlivosti o choré dieťa, ale aj k prevencii ochorení.

Rodičia často reagujú prehnane na rôzne príznaky začínajúcej choroby dieťaťa. Nie vždy vie rodič odlíšiť, kedy ide o menej závažnú chorobu, ktorú možno zvládne aj sám, a kedy je potrebná odborná pomoc. Táto kniha má rodičom pomôcť správne ošetrovať choré dieťa a správne sa rozhodnúť, kedy je potrebné navštíviť lekára. Autorka sa pri jej zostavovaní opierala o bohaté skúsenosti z klinickej a ambulantnej praxe. Ponúka prehľadnú orientáciu v najčastejších detských chorobách s odborným výkladom a poradenstvom. Dozviete sa, čo jednotlivé ochorenia spôsobuje, aké majú príznaky, ako sa im vyhnúť aj ako chorému dieťaťu pomôcť, aby čo najskôr vyzdravelo. Jasný, zrozumiteľný text je doplnený o užitočné prehľadné tabuľky a grafy. Veríme, že kniha splní svoj účel a uľahčí rodičom proces liečby u ich detí.

O autorke

MUDr. Monika Antošová ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Absolvovala atestáciu prvého stupňa z pediatrie a nadstavbovú atestáciu z neonatológie. Tri roky pracovala na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení. Sedemnásť rokov pracovala v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, z toho osem ako zástupkyňa primára novorodeneckého oddelenia. Tu vykonávala aj pedagogickú činnosť pre študentov lekárskej fakulty. Absolvovala trojmesačný študijný pobyt na Detskej klinike v Bazileji vo Švajčiarsku. V rokoch 2006 a 2007 bola zástupkyňou Slovenskej republiky v Európskej liekovej agentúre EMEA so sídlom v Londýne ako členka pracovnej skupiny pre účinnosť liekov. Je autorkou a odbornou garantkou edukačného portálu www.choredieta.sk. Publikuje v rôznych časopisoch, vystupuje v televíznych reláciách z oblasti medicíny. Od roku 2009 vedie neštátnu pediatrickú ambulanciu. Je spoluautorkou knihy Testujme a rozvíjajme svoje dieťa.