Čo čítať s deťmi: 6 až 9 rokov

Malý školáčik alebo malá školáčka sa začínajú zoznamovať s písaným textom, učia sa čítať písmenká a spájať ich do slov a viet. Postupne sa čítanie stáva plynulejším a dieťa zvládne prečítať aj dlhší súvislý text. V tomto období je vhodné podporiť záujem o samostatné čítanie aj o knihy ako také. Čo ponúknuť prvočitateľovi, aby si ku knihám vypestoval pozitívny a pevný vzťah?

V predošlom článku  Čo čítať s deťmi: 3 až 6 rokov  sme vám priblížili tzv. magické obdobie dieťaťa, ktoré je plné predstáv a fantázie. Staršie deti na prvom stupni ZŠ už prechádzajú pokročilejším vývinovým obdobím. Učia sa zvládať školské povinnosti i hodnotenia výkonov od pani učiteľky, nasávajú veľké množstvo vedomostí a zručností, ale tiež si budujú prvé hlboké priateľstvá s rovesníkmi. Okrem toho si budujú vzťah k sebe samému. V tomto období sa tiež zvyknú naplno prejaviť záujmy detí, ich potenciál a talent. To isté platí aj o knihách - väčšina dospelých, ktorí radi čítajú alebo sa venujú vlastnej pisateľskej tvorbe, milovala knihy už od útleho detstva.  

Treba však spomenúť, že v tomto veku hovoríme o dvoch spôsoboch, ako dieťa môže čítať: buď spolu s dospelým alebo už číta samo, keďže si túto zručnosť osvojuje v škole. Obidva varianty sú veľmi vhodné, ale najdôležitejšie je, aby to pre dieťa bolo príjemné a prirodzené. Ak si chce čítať spolu s rodičom, aktívne ho do procesu zapájajte. Rozprávajte sa o obrázkoch či o príbehu, ktorý ste prečítali, nechajte ho tvoriť a vyjadrovať svoj vlastný názor. Pretavujte situácie z knihy do reálneho života, ktoré dieťa žije a diskutujte o nich. Dôležité je tiež nechať ho vybrať knihu na čítanie, hoci by si vybralo viackrát za sebou tú istú.

Ak už školák číta sám a je to jedna z jeho záľub, dbajte na výber vhodných kníh. Zamerajte sa na výber podľa veku - knihy sú štruktúrované do kratších príbehov a majú veľké písmenká, ktoré sa ľahšie čítajú. V neposlednom rade sú dôležité aj koníčky malého čitateľa. Populárne sú napríklad detské encyklopédie o zvieratách, ľudskom tele, vesmíre či svete okolo nás, ktoré zvedavým detičkám odpovedia na množstvo otázok. Rozprávky a rôzne príbehy sú samozrejmosťou aj v tomto veku, ale už sú o niečo obsiahlejšie a zložitejšie, častokrát aj s mravným ponaučením. Stále viac sa môžu prejavovať aj rozdiely medzi pohlaviami, ktoré sa odrážajú i v preferovaných témach na čítanie. 

A čo robiť v prípade, ak zatiaľ školák k čítaniu veľmi neinklinuje?                       

V žiadnom prípade ho nenúťte. Možno je zatiaľ príliš neposedný alebo prechádza obdobím, kedy potrebuje svet i samého seba spoznávať iným spôsobom a čaro kníh objaví neskôr. Skúste mu podarovať detskú knihu týkajúcu sa oblasti, o ktorú sa zaujíma. Ak nezareaguje pozitívne, knihu mu viackrát neponúkajte, ale odložte ju do poličky. Neskôr si azda cestu ku knihe nájde - vtedy, keď bude ten správny čas. 

Ak už premýšľate, čo vybrať, nechajte sa inšpirovať našimi tipmi na knihy pre deti od 6 do 9 rokov. 

Rozprávky o dopravných značkách 1, Rozprávky o dopravných značkách 2

Knihy od Petra Stoličného je bohato ilustrovaná kresbami akademickej maliarky Viery Kardelisovej. Deti sa vtipnou a pútavou formou zoznámia s dôležitými dopravnými značkami a osvoja si prvé pravidlá cestnej premávky. Obidve knihy sú doplnené aj o vedomostný kvíz, ktorý pobaví a zároveň preverí nové vedomosti. 

Encyklopédia zvierat

Táto kniha je krásnym obohatením každej detskej knižnice. Zvedavé ratolesti zaujmú veľké obrázky, základné informácie o rôznych druhoch zvierat i zaujímavosti zo sveta zvieracej ríše. Spoznajú veľké i malé druhy živočíchov - od cicavcov cez vodné živočíchy a vtáky až po drobný hmyz.

Zvieratá Slovenska

Nádherná knižka o zvieratkách žijúcich na našom území poteší nielen deti, ale celú rodinu. Ilustrácie zobrazujú živočícha v jeho prirodzenom prostredí, v ktorom žije. A o najrôznejšie zaujímavosti veru nie je núdza. Dozviete sa napríklad, že je ťažké odhadnúť náladu medveďa, pretože nemení výraz tváre. Alebo že bociany sú si verné až za hrob a ak svojho životného partnera stratia, môžu dokonca uhynúť od žiaľu. 

Zázračný svet zvierat

Aj táto kniha pozýva deti na cestu do úžasnej ríše zvierat. Prevedie ich každým kontinentom, kde spoznajú rôzne živočíchy žijúce na zemi, v mori i vo vzduchu. Vďaka očarujúcim ilustráciám a množstvu zaujímavostí sa táto kniha u malých školákov zaručene stane jednou z najobľúbenejších.

Slovenské povesti plné tajomných bytostí

V týchto tajomných a zároveň vzrušujúcich príbehoch nechýbajú čarovné bytosti. Škriatkovia a víly, čerti, vlkolak či drak ožívajú v slovenských povestiach jedna radosť. Prečítajte si spolu s deťmi povesť o sitnianskych rytieroch, o tajomstvách liptovských pltníkov, ako bača lietal na šarkanovi či o Jánošíkových tajomstvách a podzemných pokladoch. 

Fablehaven

Túto sériu určite netreba predstavovať žiadnemu milovníkovi fantasy príbehov. Je obľúbená nielen u detí a mládeže, ale aj u širokého okruhu dospelých, takže ju môžete čítať aj celá rodina spolu. Preneste sa do magického Čarolesa, spoznajte jeho čarovné bytosti a súrodencov Kendru a Setha, ktorí v každej časti príbehu prežijú nejedno dobrodružstvo. 

 

Prečítajte si aj ďalšie zaujímavé tipy, Čo čítať s deťmi: najmenší do 3 rokov