Rodinné tradície a mágia v našej ľudovej kultúre

         

 

Po úspešnom titule Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch (2012), prichádzajú na trh ďalšie dve publikácie od známej etnologičky Kataríny Nádaskej, Čím žila slovenská rodina. Rodinné tradície a slávnosti v našej ľudovej kultúre a Čary a veštby. Mágia v ľudovej kultúre Slovenska. Aj keď obe čerpajú inšpiráciu v tradičnej slovenskej kultúre, ich nadväznosť na ňu je značne rozdielna.

Tak ako Slovenský rok vychádza zo zmien a striedania ročných období a ich vplyvu na ľudovú kultúru, kniha Čím žila slovenská rodina rovnako pozoruje istý kolobeh, a to kolobeh života človeka, ktorý žije, tvorí a umiera ako neoddeliteľná súčasť rodiny. Kniha vám predstaví tradície pri narodení nového človiečika, krok za krokom bude sledovať jeho začleňovanie do dedinského spoločenstva, podrobne rozoberie svadbu ako rozhodujúci krok založenia novej rodiny a napokon sprostredkuje, ako prirodzene sa ľudia vyrovnávali so starobou a smrťou, ktorou sa kolobeh života uzatvára.

Tretia publikácia Čary a veštby vás ponorí do tajomného sveta mágie, čarovania, veštieb a ich využitia v ľudovom liečiteľstve, presne tak, ako ich kedysi slovenský človek aplikoval v každodennom živote. Zaujímavé je predovšetkým prelínanie tradičnej mágie so súčasnosťou, ktoré vysvetľuje pôvod mnohých stále dodržiavaných zvyklostí, všíma si magické momenty v rodinných zvykoch, mágiu v ľudovom liečiteľstve, v láske a erotike, magické rastliny aj mágiu čísel a času.

Pridanou hodnotou oboch kníh sú vynikajúce, a najmä nápadité ilustrácie Martina Kellenbergera.

Čím žila slovenská rodina, Čary a veštby, ako aj Slovenský rok sú jedinečné a pôvodné publikácie vydavateľstva Fortuna Libri a okrem toho, že v nich nájdete množstvo informácií a faktov, sú univerzálnymi sprievodcami slovenským folklórom, tradíciami a zvyklosťami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry.