📚 Zľava -25% na všetko!
 

Testujme a rozvíjajme svoje dieťa

Mária Tóthová Šimčáková, Petra Arslan Šinková, Monika Antošová, Monika Klapková
books
Vypredané

Ste rodič malého dieťaťa a už si ani nepamätáte, kedy ste sa pokojne vyspali? Iste, nie je to nič príjemné, ale skúste sa predsa len zastaviť a uvedomiť si, že čas, keď sa bez vás dieťa nezaobíde, nepohne či nenaje, bude trvať iba niekoľko rokov a že práve tento čas je to najvzácnejšie, čo máte.


Podrobnosti

  • Formát: 190 x 235 mm
  • Rozsah: 224 strán
  • Väzba: tvrdá väzba
  • EAN: 9788081426247
  • Dátum vydania: 6. 12. 2016

Viac o knihe

Kolektív autoriek v zložení psychologičky, pediatrička a špeciálna pedagogička vám ponúka publikáciu, vďaka ktorej sa dozviete, ako možno zmysluplne tráviť chvíle so svojimi deťmi. Autorky prezentujú svoj odborný pohľad, čerpajú z dlhoročných skúseností a poradia vám, ako deti testovať a vzápätí rozvíjať ich schopnosti v jednotlivých obdobiach od novorodenca do 6 rokov.

V tejto prehľadne členenej publikácii nájdete okrem informácií, ako sa dajú rozvíjať jednotlivé schopnosti dieťaťa, aj námety, ako dosiahnete pokojný spánok bábätka, rady a pomoc pri odúčaní od plienok, prehľad hračiek vhodných pre jednotlivé vekové kategórie, inšpirácie na výrobu hračiek či testy na zistenie schopností vášho dieťatka.

Ukážka knihy (PDF)

 

 Partneri projektu:

O autorkách

Mgr. Mária Tóthová Šimčáková je úspešná detská psychologička. Práci s deťmi sa venuje už 24 rokov, pričom vyše 14 rokov pôsobila ako školská psychologička v základnej škole a gymnáziu v Bratislave. Pracuje s deťmi s rôznymi problémami, s celými rodinami, s učiteľmi a so školskými kolektívmi.
Čítať viac >

Mgr. Petra Arslan Šinková niekoľko rokov pracovala ako školská psychologička v materskej škole, v základnej škole a na gymnáziu. V Bratislave vedie už sedem rokov dve predškolské zariadenia pre deti vo veku 2 až 7 rokov – Fantastické detské centrum – a od roku 2014 Fantastickú škôlku. Začiatkom roka 2016 otvorila predškolskú prípravku pre deti s odloženou školskou dochádzkou pod názvom Fantastická predŠKOLA.

Je zakladateľkou a riaditeľkou poradenského centra Centrum Dr. Sindelar, ktoré sa zaoberá predovšetkým diagnostikou a terapiou príčin porúch učenia, pozornosti a správania. Ťažiskom práce je poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania ich detí.

Po celom Slovensku vzdeláva a organizuje semináre pre odborníkov z pomáhajúcich profesií a pre učiteľov. Oboznamuje ich s prevratnou metódou na zachytenie porúch učenia a pozornosti už u detí v predškolskom veku – s metódou Dr. Brigitte Sindelarovej. Vzdelávanie týkajúce sa tejto metódy absolvovala u samotnej autorky na Univerzite Sigmunda Freuda vo Viedni. Metodiku v roku 2010 adaptovala z nemčiny zostavením diagnostiky v slovenskom jazyku. Je šťastnou a hrdou mamou dvoch detí.

MUDr. Monika Antošová ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Absolvovala atestáciu prvého stupňa z pediatrie a nadstavbovú atestáciu z neonatológie. Tri roky pracovala na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení. Sedemnásť rokov pracovala v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, z toho osem ako zástupkyňa primára novorodeneckého oddelenia. Tu vykonávala aj pedagogickú činnosť pre študentov lekárskej fakulty. Absolvovala trojmesačný študijný pobyt na Detskej klinike v Bazileji vo Švajčiarsku. V roku 2006 a 2007 bola zástupkyňou SR v Európskej liekovej agentúre EMEA so sídlom v Londýne, ako členka pracovnej skupiny pre účinnosť liekov.

Je autorkou a odbornou garantkou edukačného portálu www.choredieta.sk. Publikuje v rôznych časopisoch, vystupuje v televíznych reláciách z oblasti medicíny. Od roku 2009 vedie neštátnu pediatrickú ambulanciu.

Mgr. Monika Klapková je absolventka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a už viac ako 16 rokov pracuje s deťmi od útleho veku až po ukončenie strednej školy v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva v Bratislave. Odborne sa zameriava na komplexnú starostlivosť o deti s výchovno-vzdelávacími potrebami. Venuje sa predovšetkým deťom s narušeným emocionálno-sociálnym vývinom, deťom s poruchami správania a s poruchami učenia.

Vo svojej práci sa zameriava na proces diagnostiky, prognostiky, realizuje intervenčné postupy v zmysle stimulácie, reedukácie, korekcie v oblasti deficitov poznávacích a kognitívnych schopností, jazykových schopností, exekutívnych, percepčno-motorických funkcií atď. Podieľa sa na metodických aktivitách adresovaných učiteľom a odborným zamestnancom školských zariadení.


Kategória: Príručky

Testujme a rozvíjajme svoje dieťa

Mária Tóthová Šimčáková, Petra Arslan Šinková, Monika Antošová, Monika Klapková
books
Vypredané

Ste rodič malého dieťaťa a už si ani nepamätáte, kedy ste sa pokojne vyspali? Iste, nie je to nič príjemné, ale skúste sa predsa len zastaviť a uvedomiť si, že čas, keď sa bez vás dieťa nezaobíde, nepohne či nenaje, bude trvať iba niekoľko rokov a že práve tento čas je to najvzácnejšie, čo máte.


Podrobnosti

  • Formát: 190 x 235 mm
  • Rozsah: 224 strán
  • Väzba: tvrdá väzba
  • EAN: 9788081426247
  • Dátum vydania: 6. 12. 2016

Viac o knihe

Kolektív autoriek v zložení psychologičky, pediatrička a špeciálna pedagogička vám ponúka publikáciu, vďaka ktorej sa dozviete, ako možno zmysluplne tráviť chvíle so svojimi deťmi. Autorky prezentujú svoj odborný pohľad, čerpajú z dlhoročných skúseností a poradia vám, ako deti testovať a vzápätí rozvíjať ich schopnosti v jednotlivých obdobiach od novorodenca do 6 rokov.

V tejto prehľadne členenej publikácii nájdete okrem informácií, ako sa dajú rozvíjať jednotlivé schopnosti dieťaťa, aj námety, ako dosiahnete pokojný spánok bábätka, rady a pomoc pri odúčaní od plienok, prehľad hračiek vhodných pre jednotlivé vekové kategórie, inšpirácie na výrobu hračiek či testy na zistenie schopností vášho dieťatka.

Ukážka knihy (PDF)

 

 Partneri projektu:

O autorkách

Mgr. Mária Tóthová Šimčáková je úspešná detská psychologička. Práci s deťmi sa venuje už 24 rokov, pričom vyše 14 rokov pôsobila ako školská psychologička v základnej škole a gymnáziu v Bratislave. Pracuje s deťmi s rôznymi problémami, s celými rodinami, s učiteľmi a so školskými kolektívmi.
Čítať viac >

Mgr. Petra Arslan Šinková niekoľko rokov pracovala ako školská psychologička v materskej škole, v základnej škole a na gymnáziu. V Bratislave vedie už sedem rokov dve predškolské zariadenia pre deti vo veku 2 až 7 rokov – Fantastické detské centrum – a od roku 2014 Fantastickú škôlku. Začiatkom roka 2016 otvorila predškolskú prípravku pre deti s odloženou školskou dochádzkou pod názvom Fantastická predŠKOLA.

Je zakladateľkou a riaditeľkou poradenského centra Centrum Dr. Sindelar, ktoré sa zaoberá predovšetkým diagnostikou a terapiou príčin porúch učenia, pozornosti a správania. Ťažiskom práce je poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania ich detí.

Po celom Slovensku vzdeláva a organizuje semináre pre odborníkov z pomáhajúcich profesií a pre učiteľov. Oboznamuje ich s prevratnou metódou na zachytenie porúch učenia a pozornosti už u detí v predškolskom veku – s metódou Dr. Brigitte Sindelarovej. Vzdelávanie týkajúce sa tejto metódy absolvovala u samotnej autorky na Univerzite Sigmunda Freuda vo Viedni. Metodiku v roku 2010 adaptovala z nemčiny zostavením diagnostiky v slovenskom jazyku. Je šťastnou a hrdou mamou dvoch detí.

MUDr. Monika Antošová ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Absolvovala atestáciu prvého stupňa z pediatrie a nadstavbovú atestáciu z neonatológie. Tri roky pracovala na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení. Sedemnásť rokov pracovala v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, z toho osem ako zástupkyňa primára novorodeneckého oddelenia. Tu vykonávala aj pedagogickú činnosť pre študentov lekárskej fakulty. Absolvovala trojmesačný študijný pobyt na Detskej klinike v Bazileji vo Švajčiarsku. V roku 2006 a 2007 bola zástupkyňou SR v Európskej liekovej agentúre EMEA so sídlom v Londýne, ako členka pracovnej skupiny pre účinnosť liekov.

Je autorkou a odbornou garantkou edukačného portálu www.choredieta.sk. Publikuje v rôznych časopisoch, vystupuje v televíznych reláciách z oblasti medicíny. Od roku 2009 vedie neštátnu pediatrickú ambulanciu.

Mgr. Monika Klapková je absolventka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a už viac ako 16 rokov pracuje s deťmi od útleho veku až po ukončenie strednej školy v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva v Bratislave. Odborne sa zameriava na komplexnú starostlivosť o deti s výchovno-vzdelávacími potrebami. Venuje sa predovšetkým deťom s narušeným emocionálno-sociálnym vývinom, deťom s poruchami správania a s poruchami učenia.

Vo svojej práci sa zameriava na proces diagnostiky, prognostiky, realizuje intervenčné postupy v zmysle stimulácie, reedukácie, korekcie v oblasti deficitov poznávacích a kognitívnych schopností, jazykových schopností, exekutívnych, percepčno-motorických funkcií atď. Podieľa sa na metodických aktivitách adresovaných učiteľom a odborným zamestnancom školských zariadení.


Kategória: Príručky