PaedDr. Petra Arslan Šinková

PaedDr. Petra Arslan Šinková je detská psychologička s dlhoročnou praxou.  Niekoľko rokov pracovala ako školská psychologička na základnej škole a gymnáziu v Bratislave a od roku 2008 vedie v Bratislave Fantastickú škôlku a predškolskú prípravku s názvom Fantastická predŠKOLA. Je zakladateľkou a riaditeľkou poradenského centra Centrum Dr. Sindelar, ktoré sa od roku 2009 zaoberá predovšetkým diagnostikou a terapiou príčin porúch učenia, pozornosti a správania. Od roku 2019 pôsobí ako odborná konzultantka pre Nadáciu Markíza. Ťažiskom jej práce je poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania ich detí, po celom Slovensku lektoruje kurzy a vzdeláva odborníkov z pomáhajúcich profesií. Je šťastnou mamou dvoch detí.

Autorka publikuje odborné a vedecké články na tému výchovy a vzdelávania detí. Rakúsku metodiku a tréningové programy na zachytenie porúch učenia a pozornosti pre deti v predškolskom a školskom veku adaptovala zostavením diagnostiky v slovenskom jazyku. Je spoluautorkou odborných materiálov Manuál pre depistáž Manuál pre stimulačný program, ktoré sú využívané v rámci aktivít národného projektu Škola otvorená všetkým a odborného materiálu v rámci aktivít Ministerstva vnútra Depistážno – stimulačný program pre 3 – 4 ročné deti v materských školách. Je spoluautorkou publikácie Testujme a rozvíjajme svoje dieťa, ktorá vyšla vo vydavateľstve Fortuna Libri (2016) a bola preložená aj do českého jazyka. Je autorkou kníh na rozvoj schopností dieťaťa Ako rozvíjať schopnosti dieťaťaHry a aktivity na rozvoj schopností dieťaťa, ktoré vyšli vo vydavateľstve Fortuna Libri (2018).